A YFU

CÉLKITŰZÉSÜNK

 

A Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi non-profit szervezet, amely oktatási programokon keresztül segíti középiskolás diákok fejlődését egy nyitott és elfogadó szemléletű világért.

A YFU egy 70 éves múltra visszatekintő nemzetközi, non-profit szervezet, mely fiatalok oktatási csereprogramjainak szervezésére jött létre, több, mint 60 országban van jelen a világ összes táján. Világszerte évente mintegy 3500 középiskolás korú diák vesz részt a YFU csereprogramján. A csereprogramon való részvétel a tanulásnak olyan módját segíti elő, mely során a résztvevők saját tapasztalatukon keresztül sajátítják el azokat az értékeket, képességeket, melyek a nyitottabb, toleránsabb világ létrejöttét szorgalmazzák. A tanulás folyamata nem korlátozódik kizárólag a program időtartamára, hanem a résztvevők élményein és kapcsolatain keresztül egy életen át tart. A csereprogram egységes és megbízható működése érdekében minden ország szervezete a nemzetközileg összeállított és elfogadott Nemzetközi Irányelvnek megfelelően működik.

Meggyőződésünk, hogy a csereprogramokon szerzett tapasztalatok rendkívül hasznosak a résztvevők felnőtté válásában, önbizalmuk, kommunikációs készségük fejlesztésében és saját képességeik mélyebb megismerésében. Szeretnénk, ha programjaink hozzájárulnának ahhoz, hogy a résztvevők megértsék összetett világunkat és egymás között szolidaritást, értékekre épülő összefogást alakítsanak ki.

Az Egyesület kifejezett célja és feladata, hogy mindazoknak, akik részt vesznek az YFU programjában, tevékenységében, lehetőséget nyújtson más kultúrák megismerésére.

ÖNKÉNTES HÁLÓZAT

A YFU tevékenysége elsősorban önkéntes munkára épül. Önkéntesekből álló elnökség irányítja a szervezet munkáját, önkéntesek végzik a diákok és fogadó családok toborzását, kiválasztását, tartják a kapcsolatot a cserediákokkal, iskolákkal, részt vesznek a felkészítő táborok szervezésében és lebonyolításában - itthon és külföldön egyaránt.

Önkéntesként bárki csatlakozhat a szervezethez, aki egyetért céljainkkal és aktívan részt venne az Egyesület tevékenységében, munkájával, tudásával, idejével támogatná annak sikeres működését. A YFU önkéntese szerves tagja a YFU közösségnek, és ezáltal maga is gazdagodik: szolidaritást, toleranciát tanul, tapasztalatot szerez kulturális, idegen nyelvi, akár szakmai téren is.

Mi, a magyar YFU csapata, azért dolgozunk, hogy minél több magyar fiatal számára megteremtsük a lehetőséget, hogy bekapcsolódhasson az önkéntesek itthoni és nemzetközi mozgalmába. Mert hiszünk abban, hogy a világot látott, a sokszínűségre nyitott és toleráns fiatalok jelentik a társadalom jövőjét!

A MAGYAR SZERVEZET

A magyar YFU 1990-ben indította el programját, 1993-ban kezdett önálló, bejegyzett társadalmi szervezetként működni Fiatalok A Megértésért Magyarországi Egyesülete néven. Szervezetünk ma a Youth For Understanding Hungary Egyesület nevet viseli.

A YFU a világon mindenhol non-profit szervezetként működik, s mint ilyen, törekszik arra, hogy a fiatal társadalom minél szélesebb rétegeiből toborozza résztvevőit.

A magyarországi szervezet a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pont 4. alpontjában foglalt nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységet folytatja. A magyar egyesület fennállása alatt közel 1100 magyar diák élt és tanult külföldön, és mintegy 300 külföldi diák töltötte csereévét Magyarországon. A magyar szervezet irodája Budapesten működik, az ország többi pontján területi önkéntesek képviselik az Egyesületet.